Statika > Referencie

Referencie

servis
Autosalón a servis, HM Cars, Nitra
Výstavba
(spolupráca ars projekt s.r.o.)

servis
Autosalón a servis, HM Cars, Nitra
Pred dokončením
(spolupráca ars projekt s.r.o.)

stredisko
Školiace stredisko, Virt
Výpočtový model AxisVM

servis
Servis Volvo, Petrovany
Výpočtový model AxisVM, referencia

kláštor
Kláštor, Mariacsalad
Zhodnotenie technického stavu
(spolupráca ars projekt s.r.o.)

zbrojnica
Hasičská zbrojnica, Golianovo